REGULACIJE REFERENCE


STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

OSTALI RADOVI

  • Izgradnja heliodroma Čiovo, Grad Split
  • Izgradnja nogometnog igrališta u Krešimirovoj ulici, Grad Solin
  • Izgradnja malonogometnog igrališta u Bristivici, Općina Seget
  • Javna rasvjeta u ulici Obala kralja Tomislava, Grad Kaštela
  • Javna rasvjeta ulice Zagrada, Put Minere – Vinišće, Općina Marina
  • Postavljanje kabela visokog napona TS „Podi“ - OS 2 – Općina Dugopolje
  • Izmještanje 10 kV energetskog kabela – zona Krč – Općina Dugopolje
  • Polaganje kabela 10/20kV iz TS „Klis Grlo“ do GZ „Podi“ – Općina Dugopolje
  • Izgradnja osnovnih postaja T-Mobile

PROJEKTIRANJE

REGULACIJE VODOTOKA
VODOOPSKRBA
SUSTAVI  ZA NAVODNJAVANJE
PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
KANALIZACIJA
URBANISTIČKI  PLANOVI

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE
IZGRADNJA VODOVODA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA
IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OSTALI RADOVI