REGULACIJE REFERENCE


PROJEKTIRANJE

PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM

 • Rekonstrukcija Ulice Mezanovci – Općina Klis
 • Prometnice s infrastrukturnim instalacijama na sjevernom dijelu područja UPU Sirobuje – Grad Split
 • Izgradnja prometnice s komunalnom infrastrukturom - OS 2 Sveti Kajo - Bunje 1 – Grad Solin
 • Izgradnja prometnice s komunalnom infrastrukturom - Cetinska, Kneza Domagoja – Grad  Solin
 • Izgradnja prometnice s komunalnom infrastrukturom, Prometnica DPU Centar IV – Grad  Solin
 • Prometnica s infrastrukturnim instalacijama OS 3 prema DPU jugoistočnog dijela Visoke – Grad Split
 • Denivelirano križanje Ž 6140 (Ulica Domovinskog rata) sa Ž 6141 (ulica Hrvatske mornarice i Slobode) u Splitu
 • Prometnica - spoj puta Dragovoda i Šegedinove ulice s infrastrukturnim instalacijama – Grad  Split
 • Dionica Ulice P. R. Vitezovića od križanja sa Kukuljevićevom ulicom do pristupa vrtiću i školi na Sućidru – Grad Split
 • Prometnica s pripadajućom infrastrukturom ulice Lovački put – Grad Split
 • Ulična mreža Grada Solina,   Dioklecijanova ulica
 • Prometnica s infrastrukturnim instalacijama JP-9 prema DPU priobalnog područja Trstenik - Radoševac – Grad Split

PROJEKTIRANJE

REGULACIJE VODOTOKA
VODOOPSKRBA
SUSTAVI  ZA NAVODNJAVANJE
PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
KANALIZACIJA
URBANISTIČKI  PLANOVI

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE
IZGRADNJA VODOVODA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA
IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OSTALI RADOVI