REGULACIJE REFERENCE


STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

 • Poštanski ured „Trilj“ – Hrvatska pošta
 • Uređenje zgrade PS Split – Hrvatska pošta
 • Adaptacija Doma zdravlja u Trogiru
 • Apartmanska zgrada “Zenta 2” u Splitu
 • Društveni dom Plano – Grad Trogir
 • Skladišno-poslovni objekt “Bilice” u Solinu
 • Rekonstrukcija Društvenog doma Vinišće - Općina Marina
 • Adaptacija Osnovne škole „Filip Lukas“ – Kaštel Stari
 • Adaptacija zgrade općinske uprave Općine Prgomet
 • Uređenje dječjeg vrtića - Općina Marina
 •  Izgradnja Crkve Kraljice mučenika u Solinu
 • Zvonik crkve Sv.Ante i Roka u Podstrani
 • Uređenje zgrade gradske uprave Grada Kaštela

PROJEKTIRANJE

REGULACIJE VODOTOKA
VODOOPSKRBA
SUSTAVI  ZA NAVODNJAVANJE
PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
KANALIZACIJA
URBANISTIČKI  PLANOVI

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE
IZGRADNJA VODOVODA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA
IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OSTALI RADOVI