REGULACIJE REFERENCE


STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA

 • Uređenje Gajeve ulice – Grad Solin
 • Izgradnja Vinogradske ulice u Splitu
 • Izgradnja Krbavske ulice u Splitu
 • Izgradnja Iločke ulice u Splitu
 • Opskrbne prometnice Pazdigrad u Splitu
 • Spojna cesta i parkiralište Dračevac u Splitu
 • Uređenje ulice Hrvatskih kneževa u Kaštel Gomilici – Grad Kaštela
 • Uređenje Puta Dumanšćin u Kaštel Štafiliću – Grad Kaštela
 • Uređenje ulice Put Plokita u Splitu
 • Uređenje Bjankinijeve ulice u Splitu
 • Uređenje Ozaljske ulice u Splitu
 • Spinčićeva ulica u Splitu
 • Nodilova ulica u Splitu
 • Uređenje Hrvojeve ulice u Splitu
 • Izgradnja Ulice Dr. Franje Tuđmana – Grad Solin
 • Rekonstrukcija ul. Blaženog dr. Ivana Mertza – Grad Kaštela
 • Ulica Suvača u Kaštel Sućurcu
 • Radovi u ulici Gospe u Siti – Općina Podstrana
 • Uređenje ulice Progonac – Općina Marina

PROJEKTIRANJE

REGULACIJE VODOTOKA
VODOOPSKRBA
SUSTAVI  ZA NAVODNJAVANJE
PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
KANALIZACIJA
URBANISTIČKI  PLANOVI

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE
IZGRADNJA VODOVODA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA
IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OSTALI RADOVI