REGULACIJE REFERENCE


PROJEKTIRANJE          

REGULACIJE VODOTOKA

 • Regulacija bujice Dol u Postirama na Braču
 • Regulacija bujice Mali Pariz, Dugi Rat
 • Regulacija bujice “Široki Doci» u Ložišću na otoku Braču
 • Regulacija bujice “Vele Njive» - Mirca na otoku Braču
 • Regulacija bujice Kotalac u Postirama na otoku Braču
 • Regulacija bujice “Široki Doci» u Ložišću na otoku Braču
 • Regulacija bujice “Vele Njive» - Mirca na otoku Braču
 • Regulacija bujice Kotalac u Postirama na otoku Braču
 • Rekonstrukcija propusta na križanju ceste Supetar-Sutivan s bujicom «Mutnik 1» kod naselja Mirca na otoku Braču
 • Rekonstrukcija propusta na križanju ceste Supetar-Sutivan s bujicom Vele Njive u naselju Mirca na otoku Braču
 • Regulacija bujice Mutnik kod naselja Mirca na otoku Braču
 • Izgradnja propusta na križanju ceste Sutivan-Milna s bujicom «Vela Smrča-Stiniva» na otoku Braču
 • Izgradnja propusta na križanju ceste Sutivan-Milna s bujicom «Veliki Dolac» kod Ložišća na otoku Braču
 • Izgradnja propusta na križanju ceste kroz Ložišća s bujicom «Široki Doci» na otoku Braču
 • Sanacija krune brane Vlačina kod Zadra
 • Regulacija bujice Sutina kod Muća
 • Uređenje potoka Mala Voda – Ston
 • Uređenje bujice Perunski potok u Stonu  
 • Uređenje bujice Stonska Duba u Stonu              
 • Uređenje bujice Crnjevina-Ponikve    
 • Uređenje bujice Tamarić u Mokošici                                         
 • Uređenje bujice Vodovađa
 • Izmještanje korita bujice Gospa od Stomorije u Kaštel Novom                
 • Izmještanje korita bujice Stražbenica u Kaštel Sućurcu                             
 • Uređenje bujice Vrilo u općini Proložac
 • Uređenje bujice Lasića Vrilo u općini Proložac                                        
 • Uređenje bujice Čečuk u općini Proložac                
 • Uređenje potoka Dovica u Vinjanima Donjim       
 • Uređenje Benkovačkih bujica i bujica u slivu Krivca                                
 • Regulacija bujice Široki Doci u Ložišću na o.Braču                    
 • Regulacija bujice Dol u Postirama na o.Braču         
 • Izmještanje korita bujice Gospa od Stomorije u Kaštel Novom
 • Uređenje bujice kod hotela Dubravka u Baškoj Vodi                             
 • Uređenje bujice Kotišina-Proslap u Makarskoj        
 • Uređenje bujice Bidol u Makarskoj            
 • Regulacija bujice Barbarića potok u Solinu                          
 • Regulacija bujice Sutivan                                            
 • Uređenje bujice Punta potok kod Baške vode                                        
 • Uređenje bujice Duboka draga (Lišane Ostrovičke)
 • Uređenje melioracijskog kanala Donje Bare u Lišanskom polju
 • Uređenje lijevog rukavca rijeke Jadro u Solinu                                       
 • Uređenje bujice Gajina – Podgaj u Kaštel Gomilici                          
 • Uređenje bujice Javor – Sv. Martin u općini Podstrana
 • Uređenje  obale rijeke Jadro na dionici od Vidovića mosta do mosta Voljak
 • Regulacija rijeke Žrnovnica, donji i srednji tok       
 • Uređenje sliva bujice Karbuna (pritok rijeke Raše)

PROJEKTIRANJE

REGULACIJE VODOTOKA
VODOOPSKRBA
SUSTAVI  ZA NAVODNJAVANJE
PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
KANALIZACIJA
URBANISTIČKI  PLANOVI

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE
IZGRADNJA VODOVODA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA
IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OSTALI RADOVI