REGULACIJE REFERENCE


PROJEKTIRANJE               

VODOOPSKRBA

  • Vodoopskrbni cjevovodi I zone vodoopskrbe područja Brižine – Solin
  • Izgradnja cjevovoda za vodoopskrbu dijela područja Kaštel Štafilića - Resnik
  • Izgradnja uličnog cjevovoda u Kaštel Sućurcu, predio Blato
  • Izgradnja cjevovoda za vodoopskrbnu mrežu predjela Rušinac, Kaštel Lukšić
  • Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Stupi, Kaštel Lukšić
  • Izgradnja uličnog cjevovoda u Kaštel Lukšiću, predio Sinokoše
  • Izgradnja sekundarne vodovodne mreže dijela I. zone naselja Kaštel Sućurac
  • Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Kaštel Štafiliću – Predio Plano
  • Projekt vodoopskrbne zone Bristovača – Primorski Dolac

PROJEKTIRANJE

REGULACIJE VODOTOKA
VODOOPSKRBA
SUSTAVI  ZA NAVODNJAVANJE
PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
KANALIZACIJA
URBANISTIČKI  PLANOVI

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE
IZGRADNJA VODOVODA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA
IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OSTALI RADOVI